“Vi hade en vecka på Grand Canaria då vill skulle njuta av värmen och träna fysik och yoga. För första gången på 20 år hade vi ingen golfutrustning med oss. Vi frågade på hotellet om det fanns några möjligheter att ta sig ut till en drivingrange eller hyra klubbor. Så kom vi i kontakt med Mark. Han hämtade oss och laddade golfbilen med diverse nödvändigheter och passande utrustning och det var bara att styra ner till första tee på Meloneras. Fantastisk service och trevligt bemötande. Banan var i ett helt perfekt skick, omväxlande med några spektakulära hål och vilka vyer. Ett absolut måste om man har ambitionerna att spela riktigt bra europeiska banor i toppskick för en hygglig peng. Att sedan få en så förträfflig service till ett bättre pris än om man skulle arrangera det själv är fantastiskt. Tack Mark för en fantastisk runda.

“We had a week in Gran Canaria to enjoy the warmth and train and do yoga. For the first time in 20 years we had no golf equipment with us. We asked the hotel if there was any chance of getting out to a driving range or rent clubs. So we got in touch with Mark. He picked us up and loaded the car with golf equipment and it was just a short drive down to the first tee at Meloneras. Great service and friendly treatment. The course was in perfect condition, alternating with some spectacular holes and the views. An absolute must if you have ambitions to play really good European courses in top condition for decent money. And such an excellent service at a better price than if you were to arrange it yourself! Thanks Mark for a fantastic round.

Katarina Darling, via Google